ประกาศอัพเดทระบบ Z.com SEO Hosting วันที่ 15/12/2563

Buy Package

-มีการอัพเดทระบบให้คุณลูกค้าสามารถดำเนินการแก้ไข IP เองได้ผ่านหน้า Control Panel

-ทุกแพ็กเกจสามารถแก้ไข IP ได้เอง

-หลังจากแก้ไข IP แล้ว คุณลูกค้าต้องการ Point IP ใหม่ให้ตรงกับ IP ใหม่ที่มีการแก้ไขไป เพื่อให้หน้าเว็บและ SSL ใช้งานได้นะครับ

 Tuesday, December 15, 2020

« Back