อัพเกรดเวอร์ชั่น PHP version ใน cPanel


1.เข้าสู่ระบบ cPanel

หรือ


2.คลิกที่เมนู MultiPHP Manager


3.เลือก Domain ที่ต้องการอัพเกรดเวอร์ชั่น  หลังจากนั้น เลือก PHP version ที่ต้องการ และกด apply


4.อัพเกรดเวอร์ชั่น PHP สำเร็จเรียบร้อย

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การ Export และ Import Database ใน cPanel

1.Export 2.Import วิธีการ Export 1.เข้าไปยังระบบ cPanel   หรือ   2.กดเข้าไปยังเมนู...

วิธีการสร้าง Database Cpanel

1.login เข้า cpanel 2.กดที่เมนู MySQL® Database Wizard     3.Step 1: Create A Database...

วิธีการแก้ php.ini

1.Login to cPanel   หรือ   2.ไปที่เมนู Software แล้วคลิกที่ MultiPHP INI Editor...

วิธีใช้ Scan Virus ใน cPanel

1.Login to cPanel          2.กดที่ Virus scanner   3.เลือกสิ่งที่เราต้องการ scan...

แจ้งปัญหาเมื่อ disable service (เมื่อเซิพเวอร์ของคุณลูกค้าถูกปิด)

กรณีที่ hosting ไม่สามารถใช้งานได้ ด้วยสาเหตุที่เซิพเวอร์ของคุณลูกค้าถูกปิด...