วิธีการตั้งค่าและจัดการ DNS ทั้งหมด

 


สารบัญ

>> วิธีการชี้ ip Domain ( Z.com )

>> วิธีชี้ IP subdomain

>> วิธี add ค่า Cname

>> วิธีการ Add TXT

>> วิธี add ค่า MX

>> วิธีการ add SRV

>>  วิธีลบ DNS Record


 

วิธีการชี้ ip Domain ( Z.com )

ในการชี้ ip จะไม่สามารถชี้ Port ได้ เช่น :8443 / :3306 หรือ :99 ตามความต้องการของผู้ให้ จะไม่สามารถกำหนดในการชี้ ip ได้ ต้องไปกำหนดใน server ที่ชี้ ip ไปเท่านั้น

1.login เข้าหน้า Z.com https://cloud.z.com/th/signin/
2.ไปที่ Menu DNS กด + Domain เพื่อใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการ Add DNS

 

 

3.เลือกโดเมนที่ต้องโดยการกดลูกศรตามภาพและกด edit ที่รูปดินสอเพื่อแก้ไข DNS

 

 

 4.กดที่รูป + 2 ครั้ง

หลังจากนั้น จะมีเมนูให้เลือก ให้เลือกเป็น A (Default)

 

 

 

 หลังจากนั้น ช่อง Value ให้ใส่ ip host ที่ต้องการใช้งาน ลง ไป
ช่องที่ 2  ช่อง name พิมพ์ www ช่อง Value ให้ใส่ ip host ที่ต้องการใช้งาน ลง ไป

และกด save หลังจาก save แล้ว รออัพเดท dns 1 - 2 ชม ครับผม

 

  

วิธีชี้ IP subdomain ( Z.com )

 

1.login เข้าหน้า Z.com https://cloud.z.com/th/signin/
2.กดที่ dns และกดที่ชื่อโดเมนที่ต้องการชี้ subdomain

 

 

 3.หลังจากที่กดชื่อโดเมนแล้ว กดที่รูปดินสอ

 

 

 4.เลือกเป็นค่า A(Default) เพื่อทำการชี้ ip ไปยังที่ ip ที่ต้องการ

 

 ช่อง name ใส่ชื่อ subdomain ที่ต้องการชี้ เช่น เราต้องการตั้งชื่อ netdesign ให้ใส่แค่ netdesign ครับ
ช่อง value ให้ใส่เป็น ip ปลายทางที่ต้องการชี้ออกไป ครับ

 

 

 

วิธี add ค่า Cname

 

1.login เข้าหน้า Z.com https://cloud.z.com/th/signin/
2.ไปที่ Menu DNS กด + Domain เพื่อใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการ Add DNS

 

 

3.เลือกโดเมนที่ต้องโดยการกดลูกศรตามภาพและกด edit ที่รูปดินสอเพื่อแก้ไข DNS

 

 

 

4.กดที่รูป + 1 ครั้ง

 5.เลือกเป็น Cname

 

 

6.ช่อง name ใส่ www หรือ sub domain ที่ต้องการใช้งานได้ ครับผม
ในส่วนของ value ให้ใส่ชื่อโดเมนลงไปครับ เช่นโดเมนชื่อ netdesignhost.com
ให้ใส่ชื่อโดเมน netdesignhost.com ลงไปครับ

 

 หลังจากใส่ครบแล้วกด save เพื่อบันทึกข้อมูล ครับ

 

 

วิธีการ Add TXT

 

1.login เข้าหน้า Z.com https://cloud.z.com/th/signin/
2.ไปที่ Menu DNS กด + Domain เพื่อใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการ Add DNS

 

 

 

3.เลือกโดเมนที่ต้องโดยการกดลูกศรตามภาพและกด edit ที่รูปดินสอเพื่อแก้ไข DNS

 

 

 4.กดที่รูป + 1 ครั้ง

 

จากนั้น จะมีเมนูให้เลือก ให้เลือกเป็น TXT

 

 

 

หลังจากนั้น ช่อง Value ให้ใส่ค่า TXT ที่ได้มาจาก host ปลายทาง ครับ หลังจากใส่แล้วกด save เพื่อบันทึก ครับ

 

 

 หากมีTXT 2ค่าให้ ทำตามขั้นตอน 3 และ 4 ซ้ำอีกครั้งได้เลย ครับ

 

วิธี add ค่า MX

 

1.login เข้า Z.com https://cloud.z.com/th/signin/
2.ไปที่ Menu DNS กด + Domain เพื่อใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการ Add DNS

 

 

 

3.เลือกโดเมนที่ต้องโดยการกดลูกศรตามภาพและกด edit ที่รูปดินสอเพื่อแก้ไข DNS

 

 

 กรณีหากกด + ตามช่องที่ค่ายE-mail ให้มา จะมี ช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมา
สามารถกดในช่อง สี่เหลี่ยมช่องแรกได้เลย ครับ จะมี top down ลงมาให้เลือก mx ครับ

 

 

 และใส่ค่า mx ที่ได้มาจากค่าย E-mail ที่กำหนดมาให้ลงไปใน ช่องครับ ในส่วน 5 ช่อง ด้านหน้า ไม่ต้องใส่ ครับ
ใส่แต่ mx และ ตัวเลขที่ได้มาได้เลย ครับ ตามรูปภาพที่ระบุไว้ ครับ
ค่า Record ต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับค่าย E-mail ที่กำหนดหากไม่มั่นใจรบกวนติดต่อค่าย E-mail ที่ใช้งานครับ

 

 

 

 หลังจากนั้นกด save เพื่อ บันทึกแล้วรออัพเดท ครับ

 

วิธีการ add SRV" state

 

1.login เข้าหน้า Z.com https://cloud.z.com/th/signin/
2.ไปที่ Menu DNS กด + Domain เพื่อใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการ Add DNS

 

 

 

3.เลือกโดเมนที่ต้องโดยการกดลูกศรตามภาพและกด edit ที่รูปดินสอเพื่อแก้ไข DNS

 

 

 4.กดที่รูป + 1 ครั้ง

 

 5.หลังจากนั้น จะมีเมนูให้เลือก ให้เลือกเป็น SRV

 

 หลังจากเลือกแล้ว

 

 

ช่องแรก ถัดจาก SRV เป็นค่า Neme ใส่ Service.Protocal
ช่องถัดมาเป็น TTL ช่องถัดมาคือ Destination
ถัดจากนั้น สามารถใส่ถาม ข้อมูลที่ได้มาได้เลยครับ เช่น Priority / Weight / Port
หลังจากใส่แล้ว กด save ครับ และรอผล 1- 2 ชม แล้วตรวจสอบอีกครั้ง

 

วิธีลบ DNS Record ( Z.com )

 

1.login เข้าระบบ Z.com https://cloud.z.com/th/signin/
2.กดที่เมนู dns

 

 3.เลือกชื่อโดเมนที่ต้องการลบใน list domain ของท่าน

 

 4.กดที่รูปดินสอ เพื่อ edit แก้ไขข้อมูล ครับ

 

 

 5.หลังจากกดที่รูปดินสอแล้ว ระบบ จะมีรูปถังขยะทางด้านหลังของค่า value ขึ้นมา ครับ
ให้กดที่รูปถังขยะ เพื่อลบ ครับ และกด save เพื่อยืนยันการลบ หรือบันทึกข้อมูล ครับ

 

 

  • 307 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Verify domain (รอยืนยัน / Waiting Authenticating ตรวจสอบโดเมน)

วิธีตรวจสอบและ verify Domain ในระบบ Z.com มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ สำหรับลูกค้าใหม่ที่จดโดเมน...

วิธีการ Add Domain เข้า cPanel

วิธีการ add domain เข้า cpanel 1.login เข้า cpanel ครับ     2.กดที่ addon domain...

การทำ Private Name Server

1.เลือก Domain ที่ต้องการทำ Private name server       2.Change Primary Domain...

วิธีสร้าง Subdomain ใน cPanel

  login to cPanel        2. กดที่ subdomain ครับ     3.ตั้งชื่อ subdomain...