อัพเกรด WordPress ไม่สำเร็จ แสดง error : The site is experiencing technical difficulties

เมื่อทำการอัพเกรด WordPress พบปัญหาแจ้งเตือน The site is experiencing technical difficulties.  ตามภาพ

วิธีแก้ไข

1.ดาวน์โหลด WordPress version ล่าสุดมาอัพเกรดอีกรอบ  ดาวน์โหลดได้ที่   https://wordpress.org/download/

2.หลังจากนั้นดำเนินการลบโฟลเดอร์ wp-admin และ wp-content ออก

3.และนำโฟลเดอร์ wp-admin กับ wp-content อัพโหลดลงไปในโฟลเดอร์ WordPress อีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีการติดตั้ง WordPress ผ่าน cPanel

1.login เข้าสู่ระบบ cPanel หรือ 2.หลังจากนั้นไปที่เมนู Applications ด้านล่างสุด...

4 Plugin ที่ควรมีใน WordPress เพื่อเพิ่มความเร็วหน้าเว็บ

4 ปลั๊กอินฟรีในที่ควรลงใน WordPress เพื่อเพิ่มความรวดเร็วของเว็บไซต์...

การแก้ไขรหัสผ่าน WordPress ผ่าน cPanel

กรณีที่ท่านจำรหัสผ่านหลังร้านของ WordPress ไม่ได้ ท่านสามารถตั้งค่ารหัสผ่านผ่านระบบ WordPress...